Hovedkontor

Adresse:
Telefon:
Epost:
Tilbake

Seilmakergata 1, 7725 Steinkjer, Norge

MedTek sitt hovedkontro ligger i Seilmakergata 1 på Steinkjer. Her har vi ordrekontor, medisinteknisk verksted og lager med fylleanlegg for flytende oksygen

Personvern